Hyvän Yhteisö -Info

Kirjoitettu

Hyvän Yhteisö -Info

INFO

Hyvän Yhteisö – AcrossTribe

Mikä on AcrossTribe?

Hyvän yhteisö jossa jokainen voi lahjoillaan , tiedoillaan ja taidoillaan tehdä hyvää lähimmäiselleen. Olemme yhteisö / heimo joka yhdessä innovoi uusia muotoja ja toimintoja tuottaen iloa ja hyvinvointia kaikille ihmisille, niin henkisen-, hengellisen- ja fyysisen hyvinvoinnin kuin  myös elinympäristön osalta. Toimintamme on yleishyödyllistä.

Olemme oppiva yhteisö joka järjestää koulutusta ja soveltaa oppimaansa yksin ja yhdessä kaikkien parhaaksi. Yhteisön jäsenille ja Hyvän -kylissä (erilaiset ryhmät) järjestämme koulutusta tarpeen mukaan ja yhteisönä mahdollistamaan innovaatioiden toteuttamista ja kokeilua käytännössä.

AcrossTribe -Hyvän Yhteisö ponnistaa kristillisestä näkemyksestä ja tavoitteesta jokaisen ihmisen tasa -arvosta.

Oppimista Yhteisön kylissä tukee Kylien Koulu, jossa voi opiskella henkistä ja hengellistä hyvinvointia että sosiaalista kanssakäymistä sekä johtajuutta, tiimityötä jne. Taustayhteisönämme toimii Suomen Metodistikirkko.

Toivotamme tervetulleeksi jokaisen joka kunnioittaa arvojamme ja haluaa persoonallaan, taidoillaan ja ideoillaan olla yhdessä rakentamassa jokaiselle parempaa maailmaa.

Mitä hyvää minulle?

Yhteisössä ja olemalla mukana sen erilaisissa ryhmissä opimme uusia asioita ja samme ideoita omaan tekemiseemme ja elämäämme. Opimme samalla että samaan lopputulokseen, jos ei jopa parempaankin voi päästä niin monella eli tavalla. Yhteisössä mukana oleminen ja yhdessä tekeminen rikastuttaa olemistamme. Uudet ystävät tuovat tullessaan erilaista näkökulmaa elämäämme

Mitä hyvää muille?

Kun tuomme tietomme ja osaamisemme uutta innovoivaan tekemisen ympäristöön mahdollistamme samalla yhdessä oppimisen ja voimme saada aikaan niin ajattelun, kuin tekemisenkin muutosta. Tämä haastaa myös meitä itseämme

Mitä hyvää yhdessä?

Jokainen meistä, valinnoillaan ja teoillaan, jättää jälkensä tähän maailmaan ja kohtaamiimme ihmisiin. Yksin voimme tehdä paljon hyvää ja yhdessä voimme tehdä enemmän.

Yhteisönä olemme tekemässä maailmasta parempaa paikkaa asua ja elää. Tuotamme ja innovoimme yhdessä toimintoja ja tapoja jotka saavat ympärillämme aikaan hyvää niin henkisen- hengellisen kuin fyysisen olemassaolon ja elinympäristömme osalta.

– Hyvän Yhteisö –

YHTEISÖ ON VERKOSTO

Yhteistyö / Kumppanuus:

AcrossTribe toimii myös kumppaneiden kanssa ja pyrimme verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa. Kumppaninamme voi toimia erilaiset yhteisöt, urheilu- ja harrasteseurat, järjestöt ja yritykset, kunnat, kaupungit, seurakunnat ja kirkot jotka kunnioittavat yhteisömme arvoja. Tervetuloa mukaan!

Kylät / Kylien rakenne:

Mukana olevat yhteisöt, seurakunnat ja muut toimijat muodostavat itsessään kylän / ryhmän ja verkostoituvat keskenään. Kylissä toimivat erilaiset Pajat jotka ovat pienryhmiä jotka voivat olla opiskelu- ja harrasteryhmiä. Paja-työ käy kaikille ikäryhmille. Pajoissa voidaan myös uudistaa vanhoja hyviä menetelmiä tai takoa jotain uutta jolle on tarvetta.

Yhteisön / heimon rakenne:

Yhteisö muodostuu yksilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä sekä yrityksistä joita yhdistää lähimmäisen ja ympäristön hyvinvointi ja jotka omalta osaltaan ovat mukana tekemässä hyvää.

Yhteisö rakentuu Pääkylään ( Keskus), AcT -kouluun ja sen luokkahuoneisiin, Hyvän -kyliin, Pajoihin ja Talliin. Oppimisalustana toimii Kylien koulu ( Moodle). Osan koulutuksesta ja tapahtumista hoitavat kumppanit heille varatuissa luokkahuoneissa. Hyvän Yhteisö- AcrossTribe on yleishyödyllinen eikä sen tarkoitus ole tuottaa voittoa.

Pääkylä – AcrossTribe:

Organisoi ja kehittää sekä ylläpitää Hyvän yhteisön toimintaa sekä järjestää erilaisia tapahtumia.

Huolehtii Act- koulusta ja sen opiskelijoista sekä luokkahuoneiden kurssitarjonnasta. (Kumppanien tarjooma, Opinto -ohjaus, mentorit)

Kehittää Talli -network:ia ja sen toimintaa.

Vastaa tiedottamisesta ja viestinnästä. Rakentaa kumppanuus verkostoa .

Pitää yllä Kylien Koulua (Moodle) ja sen kurssitarjontaa.

– Hyvän Yhteisö –Ylläpitäjä
Author