AcT -1st Class / Kurssiohjelma

Kirjoitettu

AcT -1st Class / Kurssiohjelma


1) Mitä on tapahtunut – Kuka olen nyt:Identiteetti Jumalan lapsena // Pelastus (ja -varmuus) // Pyhitys // Kristuksen kuvan kaltaisuus.


2) Elän, olen, liikun: – Synti (Mitä se on Jumalan mielestä ja kuinka hoitaa ongelma). // Moraali. // Arjen uudelleen opettelu. // Lupaukset. // Kiusaukset. // Muutokset. // Herran pelko / kunnioitus.


3) Rukous – suhde Isäsi kanssa: –Ylistys, kiitollisuus, luottamus, jakaminen, anominen. // Ajan erottaminen suhteen ylläpitämiseksi. // Esirukous.


4) Evankeliointi – vastuu maailman ihmisistä: –Miten todistaa (Täysi evankeliumi ja oma todistus sekä tilannetaju ja Pyhän Hengen johdatus). // Jumalan sitoutuminen julistettuun Sanaansa. // Tukeminen. // Oman kaupungin parhaan harrastaminen // maan ääriin.


5) Seurakunta (-perhe): –Miten sisään. // Rakenne (toimintatavat, virat). // Tarkoitus. // Jumalan seurakunnan säännöt.


6) Kolminaisuus / Jumalan olemus: –Isäsi, Pelastajasi ja Pyhä Henki. // Mitä kolme Jumalan persoonaa ovat suhteessa sinuun.


7) Pyhän Hengen lahjat: –Pyhän Hengen täyteys. // Jumalan äänen  kuuleminen.


8) Kutsumus (oman paikan löytäminen Valtakunnassa) – Etsiminen. // Mitä tehdä yksin, mitä yhdessä. // Työkalut.


9) Raamattu: -Tärkeys. // Voima / Ase. // Kuinka soveltaa (miten lukea, rukoilla, julistaa, seisoa sen varassa)


10) Sakramentit, armonvälineet: -Tärkeys ja merkitys


11) Raha:  -Huoneenhaltija. // Kymmenykset. // Uhraaminen. // Antaminen. // Välineellisyys ( suhde rahaan). // Miten Herran huoneen seinät pysyvät pystyssä suhteessa vuokranantajaan.


12) Ylistyksen merkitys: -Merkitys: // Musiikin voima välineenä hyvässä ja pahassa. // Mitä ja miten sitä voidaan tehdä? ( monet muodot ).


Ylläpitäjä
Author

You May Also Like

Kirjoitettu

AcT -2nd Class / Kurssiohjelma

Kurssiohjelma: ( päivitetty 01.07.2020 ) Orientaatio / Lahjat , taidot, omat vahvuudet, mitä vahvistaa? Oppiminen, ryhmässä työskentely, tiimit. Visio / Näky, arvot. Yhteisö / Seurakunta, jäsenenä. Johtaminen, pienryhmät, Verkostojen rakentaminen, […]

Kirjoitettu

AcT -M2 Kurssiohjelma/ UMC

Koulutusohjelma Seurakuntapalvelijatutkintoon valmistava koulutusohjelma pitää sisällään pakollisia kursseja (*) sekä opintoja, jotka voi korvata toisaalla tehdyillä vastaavilla kokonaisuuksilla.  Jokaisen kategorian alta pitää olla suoritettuna yhteensä 4 kurssia sekä maallikkosaarnaajiksi tähtääville […]

Kirjoitettu

Rekisteröityminen / Lukukausi- ja kurssimaksut / Suoritukset / Maksut

Rekisteröityminen koulun oppilaaksi: Hyväksytyn hakemuksen jälkeen oppilas ilmoittautuu opiskelemaan maksamalla 1. lukukausimaksun. Suorituksen jälkeen hakija rekisteröidään hakemaansa koulutukseen ja samalla hän saa käyttäjätunnuksen Moodle:en jota käytetään koulun oppimisalustana sekä (AcT:n […]

Kirjoitettu

Opiskelun kustannukset:

Act -1st Class: AcT- First Class Opetuslapseuskoulun kesto on 1 vuosi ( 2- lukukautta / sisältää 12 suoritettua kurssia + 2 käytännön harjoittelua + lopputyö ) Hakeminen / edellytykset: Koulutukseen […]

Kirjoitettu

Kumppanina Suomen Metodistikirkko:

Kansainvälinen Suomen metodistikirkko on osa kansainvälistä Yhdistynyttä metodistikirkkoa (United Methodist Church), joka koostuu useista erilaisista kulttuureista, perinteistä, taustoista ja kristillisen uskon harjoittamistavoista. Yhteisöllinen Metodistikirkko perustuu liittoajatukselle. Jokainen kirkon jäsen ja […]

Kirjoitettu

AcT -1st Class koulutus

Tule AcT -1st Class kouluun! Opetuslapseus on enemmän kuin Raamatun ulkoa oppimista tai teologista tietämystä – hyviä asioita molemmat. Opetuslapseus on enemmän. Opetuslapseus on ihmisen olemista, elämistä ja liikkumista yhteydessä […]

Kirjoitettu

Seurakuntatyö / Palvelu ( AcT -M2 )

Seurakuntatyön perustutkinto ( Seurakuntapalvelija -koulutus ) on kansainvälisen metodistikirkon (UMC) määrittelemä oppimäärä, mitä suositellaan opettavaksi seurakuntatyössä vastuuta kantaville vapaaehtois -työntekijöille. Suomessa AcT -koulu järjestää Metodistikirkolle räätälöidyn -M2 koulutuksen. UMC:n oppimäärään […]