Seurakuntatyö / Palvelu ( AcT -M1 )

Kirjoitettu

Seurakuntatyö / Palvelu ( AcT -M1 )

AcT-M1

Seurakuntatyön- perus ja Saarna / Julistus koulutus

Seurakuntatyön perustutkinto ( Seurakuntapalvelija -koulutus ) on kansainvälisen metodistikirkon (UMC) määrittelemä oppimäärä, mitä suositellaan opettavaksi seurakuntatyössä vastuuta kantaville vapaaehtois -työntekijöille.

Suomessa AcT -koulu järjestää Metodistikirkolle räätälöidyn -M1 koulutuksen.

UMC:n oppimäärään opiskelija voi valita lisää näkyään ja kutsuaan tukevia lisäkursseja.

AcT -M1 / Seurakuntatyön perustutkinnon voi suorittaa myös Metodistikirkkoon kuulumaton henkilö.

 Hyväksytysti suoritetusta Koulutuksesta jokainen opiskelija saa todistuksen. Tutkinto ei valmista ammattiin

Koulutuksen kesto n. 2-vuotta. Koulutus toteutetaan monimuoto -opiskeluna

Hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen on oppijalla mahdollisuus jatkaa Polku -valmennukseen ja siitä myös Metodistikirkon työntekijäkoulutukseen.**

** Oppijan tulee täyttää Suomen Metodistikirkon asettamat edellytykset koulutukseen pääsemiseksi.

Koulutuksen tavoitteet

 • Raamatun johdanto-opit ja muu Raamatun opiskelu ja apuvälineiden käyttö.
 • Homileettiset taidot, sisältää niin henkilökohtaisen todistuksen välittämisen, saarnaamisen, hartauspuheet kuin myös jumalanpalvelusten johtaminen.
 • Johtajuustaidot kirkon ja seurakunnan tehtävissä, pien- ja rukousryhmien johtaminen sekä opettaminen.
 • Sielunhoidollisiin ja pastoraalisiin palvelutehtäviin tutustuminen.

 Seurakuntatyön perustutkinnon koulutusohjelma täyttää edellä mainitut vaatimukset, mutta opetusmenetelmiä ja osaamisen mittaamiseen käytettyä metodiikkaa sovelletaan siten, että niissä huomioidaan oppilas siten, ettei kokeista tule kenellekään este osallistua koulutusohjelmaan.

Koulutus

 Seurakuntatyön perustutkinto noudattaa edellä kuvattuja yleisiä periaatteita. Läsnäolo lähiopetuksessa ei ole ehto yksittäisen kurssin suorittamiselle, koska osa keskustelusta tapahtuu netissä. 

 Ilman erityisiä syitä osallistuminen vaaditaan joko nettikeskusteluun tai lähiopetukseen yhteyden tähden. Emme siis mielellään vain tenti kursseja. Ja syynä on se, että emme ole ensisijaisesti tekemässä tutkintoa, vaan varustautumassa opetuslapsina. Jos siis Uuden testamentin ajan opetuslapset rakentuivat hekin keskinäisessä yhteydessä, samaa periaatetta noudatamme mekin

 Lähiopetustilanteiden luennot ovat saatavilla joko screencasting taltiointeina tai äänitteinä. Lähiopetuksessa käytetty esitysgrafiikka annetaan sekin oppilaiden hyödynnettäväksi.

Koulutusohjelma

Seurakuntapalvelijatutkintoon valmistava koulutusohjelma pitää sisällään pakollisia kursseja (*) sekä opintoja, jotka voi korvata toisaalla tehdyillä vastaavilla kokonaisuuksilla. 

Jokaisen kategorian alta pitää olla suoritettuna yhteensä 4 kurssia sekä Saarna / Julistus -koulutuksen valinneille on lisäksi oma pakollinen kurssinsa. Tällä hetkellä tarjottimella on seuraavat kurssit: ( 05/ 2020 )

 1. Raamattu-aineet
  1. Yleinen raamattutieto
  2. Raamatun tulkinta*
  3. Uusi testamentti
  4. Vanha testamentti
 2. Teologia
  1. Kolminainen Jumala ja kristologia
  2. Ihmiskäsitys ja soteriologia
  3. Seurakunta
  4. teologia ja kirkko historia* **
 3. Seurakuntatyö
  1. Hengelliset lahjat ja kutsumus*
  2. Hengellinen johtajuus ja pienryhmät* –paja koulutuksena
  3. Sielunhoito ja rukous
  4. Evankeliointi – paja koulutuksena
 4. Saarna / Julistus
  1. Saarna- ja puhetaito*

Kursseja seurakuntapalvelija tutkintoon tulee yhteensä 12 tai 13 riippuen siitä, tahtooko keskittyä palvelutyössä myös julistamiseen (Saarna / julistus -kurssi).

 Lukukauden aikana ehditään suorittamaan 3 kurssia, mikäli syyslukukausi kestää elokuusta joulukuun alkuun ja kevätlukukausi tammikuusta toukokuun alkuun. Tällöin kokonaisuuden läpikäyminen tarkoittaa käytännössä 2 vuoden aikaa. Oppimisen kannalta on järkevämpää edetä hitaammin, jotta asioita ehtii pohtia ja muutakin elämää arjen, seurakuntatyön ja opiskelun väliin vielä jäisi.

– Hyvän Yhteisö –

You May Also Like

Kirjoitettu

AcT- Avoin: KUULEEKO JUMALA (Syyskuu 2023 alkaen)

Kuuleeko Jumala? ”Täällä ihminen, kuuleeko Jumala?” – Valehtelisin jos väittäisin, etten olisi koskaan tätä Jumalalta kysynyt. Kysymys nousee huulille, vaikka ahdinko olisi lähelläkään samaa luokkaa kuin ystävällämme Jobilla, joka kysyi samaa: Tämän aihepiirin ääreen kokoonnumme torstai-iltaisin ’Kuuleeko Jumala?’ -tapaamisissa. (alkaa 7 pv Syyskuuta 2023 Klo 18:00 joka toinen viikko ). ”Kuuleeko Jumala hänen huutonsa, kun […]

Kirjoitettu

Uskon ABC 2.0 Kurssiohjelma:

Kurssi toteutetaan ns. Online -kurssina itseopiskellen. Kurssi on sinulle joka etsit ja kyselet kristilliseen uskoon liittyvistä asioista, sekä sinulle joka olet juuri löytänyt uskon Jumalaan. Kurssi tarjoaa 11-kerran johdannon kristillisen uskon peruskysymyksiin metodistisella painotuksella. Kukin kerta sisältää lyhyen opetuksen (video 8 -15min.) sekä keskustelua etäyhteydellä*. Kurssia varten julkaistaan myös opiskeluvihko. Kurssi voidaan suorittaa online -kurssina […]

Kirjoitettu

AcT -2nd. / Kurssiohjelma

Yhteisö ja verkosto ( päivitetty 25.02.2021 ) Orientaatio / Lahjat , taidot, omat vahvuudet, mitä vahvistaa? Oppiminen, ryhmässä työskentely, tiimit. Visio / Näky, arvot. Yhteisö / jäsenenä. Johtaminen, pienryhmät, Verkostojen rakentaminen, yhteistyö. Kumppanuudet Taloudenhoito , rahoitus Strategia, resurssit Brändi , tiedotus / Viestintä, mediat. Opintokorista oppija voi valita tarvitsemiaan lisä -kursseja.

Kirjoitettu

AcT -1st / Kurssiohjelma

Kurssiohjelma: 1) Mitä on tapahtunut – Kuka olen nyt: – Identiteetti Jumalan lapsena // Pelastus (ja -varmuus) // Pyhitys // Kristuksen kuvan kaltaisuus. 2) Elän, olen, liikun: – Synti (Mitä se on Jumalan mielestä ja kuinka hoitaa ongelma). // Moraali. // Arjen uudelleen opettelu. // Lupaukset. // Kiusaukset. // Muutokset. // Herran pelko / kunnioitus. […]

Kirjoitettu

AcT -M1 Kurssiohjelma/ UMC ( Online )

Koulutusohjelma: Seurakuntatyönperustutkinto – kurssi suoritetaan online – kurssina itsenäisesti opiskellen omaan tahtiin. Koulutusohjelma pitää sisällään pakollisia kursseja (*) sekä opintoja, jotka voi korvata toisaalla tehdyillä vastaavilla kokonaisuuksilla.  Oppimisalustana käytetään Moodlea. Kurssimateriaalin oppija voi ladata Hyvän koulusta ( Moodle ). Jokaisen kategorian alta pitää olla suoritettuna yhteensä 4 kurssia sekä julistajiksi ( ent. maallikkosaarnaaja ) tähtääville […]

Kirjoitettu

Rekisteröityminen / Lukukausi- ja kurssimaksut / Suoritukset / Maksut

Rekisteröityminen koulun oppilaaksi: ( Act -1st. / Act -2nd. / AcT -M1 ) Hyväksytyn hakemuksen jälkeen oppilas ilmoittautuu opiskelemaan maksamalla 1. lukukausimaksun. Suorituksen jälkeen hakija rekisteröidään hakemaansa koulutukseen ja samalla hän saa käyttäjätunnuksen Moodle:en jota käytetään koulun oppimisalustana sekä (AcT:n / Moodle) jaossa oleviin kurssikohtaisiin opintomateriaaleihin. Lukukausi- / rekisteröitymismaksu: Act -1st/ Opetuslapseus = 200,00€ / […]

Kirjoitettu

Opiskelun kustannukset:

Act -1st / Opetuslapseuskoulu: AcT- 1st / Opetuslapseuskoulun kesto on 1 vuosi ( 2- lukukautta / sisältää 12 suoritettua kurssia + 2 käytännön harjoittelua + lopputyö ) Hakeminen / edellytykset: Koulutukseen voi hakea jokainen joka täyttää opiskelijalle asetetut vaatimukset: Täytetyt hakulomakkeet / Suositukset. ( yhteisö, Pastori tms. ystävä ). Koulumme pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai […]

Kirjoitettu

Kumppanina Suomen Metodistikirkko:

Kansainvälinen Suomen metodistikirkko on osa kansainvälistä Yhdistynyttä metodistikirkkoa (United Methodist Church), joka koostuu useista erilaisista kulttuureista, perinteistä, taustoista ja kristillisen uskon harjoittamistavoista. Yhteisöllinen Metodistikirkko perustuu liittoajatukselle. Jokainen kirkon jäsen ja seurakunta on yhdessä liitossa. Jokainen metodistiseurakunta on sitoutunut toisiinsa kirkkokuntana yhteenliittyneenä yhteisöjen ketjuna. Metodistikirkko on hallinnoltaan demokraattinen. Hyväksyvä Jokainen ihminen on tervetullut seurakuntiimme, osallistumaan ehtoolliselle […]

Kirjoitettu

Opintosuunnitelma

Henkilökohtainen opintosuunnitelma tehdään jokaiselle Seurakunta- ja yhteisö ( AcT- 2) sekä Seurakuntatyön perustutkinnon ( AcT -M2 )  kuin myös Saarna / Julistus-  ja Polku-koulutuksen valinneelle opiskelijalle.  Avoimessa koulussa voidaan opintosuunnitelma tehdä Raamattu- ja käytännön teologia -aineiden kohdalla.  Suunnitelmaa tehtäessä otamme huomioon aiemmin käydyt kurssit ja opiskelut. Opintokorista valitaan tarvittavia kursseja sekä kutsumusta vahvistavia koulutuksia. Jokaisella […]

Kirjoitettu

AcT -1St Opetuslapseuskoulu

AcT -1St / Opetuslapseuskoulu Opetuslapseus on enemmän kuin Raamatun ulkoa oppimista tai teologista tietämystä – hyviä asioita molemmat. Opetuslapseus on enemmän. Opetuslapseus on ihmisen olemista, elämistä ja liikkumista yhteydessä Jumalaan – kasvamista ihmisenä niin henkisesti kuin myös hengellisesti. AcT –1st Opetuslapseuskoulun tavoitteina on: Auttaa jokaista löytämään oma identiteettinsä ihmisenä, Jumalan lapsena, ainutkertaisena persoonana. Auttaa jokaista […]