AcrossTribe – info

Kirjoitettu

AcrossTribe – info

INFO: AcrossTribe

– Hyvän Yhteisö – – AcT -Koulu –

ACROSSTRIBE?

AcrossTribe on yhteisöjen heimo, Hyvän ja tekijöiden verkosto.

AcrossTribe on ”kasvualusta”, palveluiden, erilaisten resurssien sekä koulutuksen tuottaja ja välittäjä.

Hyvän Yhteisö & AcT -koulu:

Tekevänä yhteisönä Acrosstribe innovoi Hyvän Yhteisöä, verkostoa jossa tarve, tieto ja teot kohtaavat.

Hyvän Yhteisö 

Toteuttaja ja mahdollistaja, tarjoten omia sekä kumppaniensa resursseja ja palveluja yhteisölleen.

AcT -Koulu

Toteuttaa yhteisössämme koulutuspalveluja yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa Hyvän Yhteisön kanssa.


Olemme oppiva yhteisö joka järjestää koulutusta ja soveltaa oppimaansa yksin ja yhdessä kaikkien parhaaksi. Yhteisönä järjestämme koulutusta tarpeen mukaan ja yhteisönä mahdollistammme uusien innovaatioiden kokeilua ja toteutumista.


Oppimista Yhteisössä tukee Hyvän Koulu, jossa voi opiskella henkistä ja hengellistä hyvinvointia että sosiaalista kanssakäymistä sekä johtajuutta, tiimityötä jne. Kumppaninamme toimii Suomen Metodistikirkko.


Toivotamme tervetulleeksi jokaisen joka kunnioittaa arvojamme ja haluaa persoonallaan, taidoillaan ja ideoillaan olla yhdessä rakentamassa jokaiselle parempaa maailmaa.

Mitä hyvää muille?

Kun tuomme tietomme ja osaamisemme uutta innovoivaan tekemisen ympäristöön mahdollistamme samalla yhdessä oppimisen ja voimme saada aikaan niin ajattelun, kuin tekemisenkin muutosta. Tämä haastaa myös meitä itseämme.


Mitä hyvää minulle?

Yhteisössä ja sen verkostoissa opimme uusia asioita ja saamme ideoita omaan tekemiseemme ja elämäämme. Opimme samalla että samaan lopputulokseen, jos ei jopa parempaankin voi päästä niin monella eli tavalla. Yhteisössä mukana oleminen ja yhdessä tekeminen rikastuttaa olemistamme. Tekijöiden verkosto resursseineen luovat uutta näkökulmaa tekemiseemme ja elämäämme.


Mitä hyvää yhdessä?

Jokainen meistä, valinnoillaan ja teoillaan, jättää jälkensä tähän maailmaan ja kohtaamiimme ihmisiin. Yksin voimme tehdä paljon hyvää ja yhdessä voimme tehdä enemmän.

Yhteisönä olemme tekemässä maailmasta parempaa paikkaa asua ja elää. Tuotamme ja innovoimme yhdessä toimintoja ja tapoja jotka saavat aikaan kestävää hyvää niin henkisen- hengellisen kuin fyysisen olemassaolon ja elinympäristömme osalta.

Yhteisö On Verkosto

Yhteistyö / Kumppanuus:

AcrossTribe toimii myös kumppaneiden kanssa ja pyrimme verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa. Kumppaninamme voi toimia erilaiset yhteisöt, urheilu- ja harrasteseurat, järjestöt ja yritykset, kunnat, kaupungit, seurakunnat ja kirkot jotka kunnioittavat yhteisömme arvoja. Tervetuloa mukaan!

Yhteisön / heimon rakenne:

Yhteisö muodostuu yksilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä sekä yrittäjistä että yrityksistä joita yhdistää kestävän hyvän tuottaminen lähimmäisille ja elinympäristöllemme.

AcrossTribe rakentuu Hyvän Yhteisöön, AcT -kouluun ja sen luokkahuoneisiin.

Oppimisalustana toimii Hyvän koulu ( Moodle). Osan koulutuksesta ja tapahtumista hoitavat kumppanit heille varatuissa luokkahuoneissa. Hyvän Yhteisö- AcrossTribe on yleishyödyllinen eikä sen tarkoitus ole tuottaa voittoa.

AcrossTribe:

Organisoi ja kehittää sekä ylläpitää Hyvän yhteisön toimintaa sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Toimii resurssien tuottajana ja jakelijana.

Huolehtii Act- koulusta ja sen opiskelijoista sekä luokkahuoneiden kurssitarjonnasta. (Kumppanien tarjooma, Opinto -ohjaus, mentorit)

Kehittää Talli -network:ia ja sen toimintaa.

Vastaa tiedottamisesta ja viestinnästä. Rakentaa kumppanuus verkostoa .

Pitää yllä AcT -koulua sekä Hyvän Koulua (Moodle) ja niiden kurssitarjontaa.