Kumppanina Suomen Metodistikirkko:

Kirjoitettu

Kumppanina Suomen Metodistikirkko:

Kansainvälinen

Suomen metodistikirkko on osa kansainvälistä Yhdistynyttä metodistikirkkoa (United Methodist Church), joka koostuu useista erilaisista kulttuureista, perinteistä, taustoista ja kristillisen uskon harjoittamistavoista.

Yhteisöllinen

Metodistikirkko perustuu liittoajatukselle. Jokainen kirkon jäsen ja seurakunta on yhdessä liitossa. Jokainen metodistiseurakunta on sitoutunut toisiinsa kirkkokuntana yhteenliittyneenä yhteisöjen ketjuna. Metodistikirkko on hallinnoltaan demokraattinen.

Hyväksyvä

Jokainen ihminen on tervetullut seurakuntiimme, osallistumaan ehtoolliselle sekä seurakunnan jäseneksi.

Raamatullinen

Metodistit luottavat vapauteen kristillistä oppia koskevissa asioissa. Uskoamme ohjaavat Raamattu, traditio, kokemus ja järki. Näistä tärkein on kuitenkin Raamattu, joka todistaa Jumalan luomistyöstä, sovituksesta ja huolenpidosta Jumalan lasten keskuudessa. Näin tunnustamme:

Apostolinen Uskontunnustus. Nikean Uskontunnustus

Wesleyläinen

Metodistien juuret ovat 1700-luvun herätyksessä, jota johti John Wesley. Sieltä nousee painotus, jonka mukaan usko ja rakkaus tulee laittaa käytäntöön elämässä.

Yhteiskunnallisesti tiedostava

Yli 200 vuoden ajan metodistit ovat ilmaisseet huolensa Jumalan lapsista kaikkialla – köyhistä, orvoista, ikääntyneistä, sairaista, vainotuista ja vangituista.

Ulospäinsuuntautuva

Tehtävämme on muuttaa maailmaa tekemällä opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle. Yksinkertaistaen tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme kasvattamaan Kristuksen seuraajia, jotka vuorostaan tavoittavat muita ja opettavat heille Jeesuksen rakkaudesta.

Ekumeeninen

Metodistit näkevät keskustelun ja yhteistyön eri kirkkokuntien välillä pätevänä todistuksena Kristuksen ruumiin yhtenäisyydestä.

Seuraamme kolmea yksinkertaista sääntöä

Nämä säännöt ovat ohjanneet metodisteja alusta saakka:

  • Älä tee pahaa ajatuksin, sanoin tai teoin.
  • Tee kaikkea hyvää, mitä vain voit rakentamalla Kristuksen seurakuntaa sekä rakastaen ja palvellen toisia ja koko luomakuntaa.
  • Pysy Jumalan yhteydessä nauttimalla ehtoollista, lukemalla Raamattua, rukoilemalla ja tekemällä kaikkea hyvää.

Vaikka nämä säännöt ehkä kuulostavat helpoilta, niitä ei ole helppo noudattaa. Tarvitsemme toisiamme ja jatkuvaa Jumalan Pyhän Hengen ohjausta, vaikutusta ja apua, jotta muistamme pitää kaiken yksinkertaisena ja huomion Jumalassa.

Kaikki ovat tervetulleita metodistikirkkoon

Uskomme, että Jumalan armo koskee jokaista ihmistä riippumatta siitä, mistä olet, miltä näytät tai mitä olet tehnyt. Siksi meidän ehtoollispöytämmekin on avoin kaikille.

Metodistina oleminen on kuulumista kirjavaan, maailmanlaajuiseen yhteisöön, joka on liitetty yhteen seurakuntien kautta, jotka jakavat yhteisen uskon ja palvelustehtävän.

Metodistit ovat yhteisellä asialla lähtien paikallisesta seurakunnasta lähiympäristöön ja koko maailmaan. Yhdessä tehden saavutamme enemmän. Maailmanlaajuisesti ajatellen pyrimme paikallisseurakuntien verkostona muuttamaan ihmisten elämän.

Ilmaisemme rakkauttamme Jumalaan opetuslapseuden kautta

Meille kirkko on Jumalan rakkauden jakamista tarjoamalla toivoa ja eheytymistä niille, jotka etsivät lisää merkitystä elämäänsä. Henkilökohtaisen uskon ilmaisu ja julkinen jumalanpalvelus auttavat meitä kasvamaan lähemmäksi Jumalaa, mutta kasvamme uskossamme myös, kun toimimme seurakunnan seinien ulkopuolella auttaaksemme muita.

Kristus ja hänen varhaisimmat seuraajansa auttoivat niitä, jotka sitä tarvitsivat. He hoivasivat sairaita ja hyljättyjä, kun muut käänsivät näille selkänsä. Jeesuksen tavoin meitäkin kutsutaan auttamaan niitä, jotka kärsivät nälästä, sairaudesta tai epäoikeudenmukaisuudesta. Niitä, jotka koettavat selviytyä katastrofista. Niitä, jotka tarvitsevat koulutusta, puhdasta vettä tai vain jonkun, joka auttaa heitä ymmärtämään, että he eivät ole yksin. Pyrimme elämään uskoamme todeksi niin, että voimme saada muutoksen aikaan maailmassa.

Lue lisää Suomen Metodistikirkosta ja metodismista suomessa ….

Metodistikirkon yhteiskunnallinen uskontunnustus:

Me uskomme Jumalaan, maailman luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, luomakunnan lunastajaan. Me uskomme Pyhään Henkeen, joka välittää meille kiitollisuutta Jumalan lahjoista. Me tunnustamme katuen käyttävämme näitä lahjoja väärin ja tekevämme ne epäjumalanpalveluksen kohteiksi.

Me tunnustamme luonnon Jumalan kätten työksi ja omistaudumme auttamaan ihmiskuntaa suojelemaan, kehittämään ja oikein käyttämään luontoa.

Me vastaanotamme iloisin mielin – itsellemme ja muille – yhteiskunnan, sukupuolisuuden, avioliiton ja perheen siunaukset.

Me sitoudumme puolustamaan miesten, naisten, lasten, nuorten, nuorten aikuisten, vanhenevien ja vammaisten oikeuksia; parantamaan elämisen laatua ja puolustamaan kaikkien ihmisten oikeuksia ja arvoa.

Me uskomme ihmisten oikeuteen ja velvollisuuteen tehdä työtä Jumalan kunniaksi ja omaksi ja toisten hyväksi näin turvaten hyvinvointinsa; uskomme omistusoikeuteen ja pidämme sitä Jumalan meille uskomana luottamustehtävänä, työehtosopimuksiin ja vastuulliseen kuluttamiseen sekä taloudellisen ja yhteiskunnallisen hädän poistamiseen.

Me omistaudumme toimintaan maailmanrauhan puolesta, sen puolesta, että oikeudenmukaisuus ja laki vallitsisivat kansojen kesken sekä kaikkien maailman ihmisten henkilökohtaisen vapauden puolesta.

Me uskomme Jumalan Sanan nykyiseen ja lopulliseen voittoon ihmisten välisissä suhteissa ja hyväksymme iloiten tehtäväksemme julistaa evankeliumin mukaista elämää maailmassa. Aamen.

<<< Paluu edelliselle sivulle

You May Also Like

Kirjoitettu

Uskon ABC 2.0 Kurssiohjelma:

Kurssi toteutetaan ns. Online -kurssina itseopiskellen. Kurssi on sinulle joka etsit ja kyselet kristilliseen uskoon liittyvistä asioista, sekä sinulle joka olet juuri löytänyt uskon Jumalaan. Kurssi tarjoaa 11-kerran johdannon kristillisen uskon peruskysymyksiin metodistisella painotuksella. Kukin kerta sisältää lyhyen opetuksen (video 8 -15min.) sekä keskustelua etäyhteydellä*. Kurssia varten julkaistaan myös opiskeluvihko. Kurssi voidaan suorittaa online -kurssina […]

Kirjoitettu

AcT -2nd. / Kurssiohjelma

Yhteisö ja verkosto ( päivitetty 25.02.2021 ) Orientaatio / Lahjat , taidot, omat vahvuudet, mitä vahvistaa? Oppiminen, ryhmässä työskentely, tiimit. Visio / Näky, arvot. Yhteisö / jäsenenä. Johtaminen, pienryhmät, Verkostojen rakentaminen, yhteistyö. Kumppanuudet Taloudenhoito , rahoitus Strategia, resurssit Brändi , tiedotus / Viestintä, mediat. Opintokorista oppija voi valita tarvitsemiaan lisä -kursseja.

Kirjoitettu

AcT -1st / Kurssiohjelma

Kurssiohjelma: 1) Mitä on tapahtunut – Kuka olen nyt: – Identiteetti Jumalan lapsena // Pelastus (ja -varmuus) // Pyhitys // Kristuksen kuvan kaltaisuus. 2) Elän, olen, liikun: – Synti (Mitä se on Jumalan mielestä ja kuinka hoitaa ongelma). // Moraali. // Arjen uudelleen opettelu. // Lupaukset. // Kiusaukset. // Muutokset. // Herran pelko / kunnioitus. […]

Kirjoitettu

AcT -M1 Kurssiohjelma/ UMC ( Online )

Koulutusohjelma: Seurakuntatyönperustutkinto – kurssi suoritetaan online – kurssina itsenäisesti opiskellen omaan tahtiin. Koulutusohjelma pitää sisällään pakollisia kursseja (*) sekä opintoja, jotka voi korvata toisaalla tehdyillä vastaavilla kokonaisuuksilla.  Oppimisalustana käytetään Moodlea. Kurssimateriaalin oppija voi ladata Hyvän koulusta ( Moodle ). Jokaisen kategorian alta pitää olla suoritettuna yhteensä 4 kurssia sekä julistajiksi ( ent. maallikkosaarnaaja ) tähtääville […]

Kirjoitettu

Rekisteröityminen / Lukukausi- ja kurssimaksut / Suoritukset / Maksut

Rekisteröityminen koulun oppilaaksi: ( Act -1st. / Act -2nd. / AcT -M1 ) Hyväksytyn hakemuksen jälkeen oppilas ilmoittautuu opiskelemaan maksamalla 1. lukukausimaksun. Suorituksen jälkeen hakija rekisteröidään hakemaansa koulutukseen ja samalla hän saa käyttäjätunnuksen Moodle:en jota käytetään koulun oppimisalustana sekä (AcT:n / Moodle) jaossa oleviin kurssikohtaisiin opintomateriaaleihin. Lukukausi- / rekisteröitymismaksu: Act -1st/ Opetuslapseus = 200,00€ / […]

Kirjoitettu

Opiskelun kustannukset:

Act -1st / Opetuslapseuskoulu: AcT- 1st / Opetuslapseuskoulun kesto on 1 vuosi ( 2- lukukautta / sisältää 12 suoritettua kurssia + 2 käytännön harjoittelua + lopputyö ) Hakeminen / edellytykset: Koulutukseen voi hakea jokainen joka täyttää opiskelijalle asetetut vaatimukset: Täytetyt hakulomakkeet / Suositukset. ( yhteisö, Pastori tms. ystävä ). Koulumme pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai […]

Kirjoitettu

Opintosuunnitelma

Henkilökohtainen opintosuunnitelma tehdään jokaiselle Seurakunta- ja yhteisö ( AcT- 2) sekä Seurakuntatyön perustutkinnon ( AcT -M2 )  kuin myös Saarna / Julistus-  ja Polku-koulutuksen valinneelle opiskelijalle.  Avoimessa koulussa voidaan opintosuunnitelma tehdä Raamattu- ja käytännön teologia -aineiden kohdalla.  Suunnitelmaa tehtäessä otamme huomioon aiemmin käydyt kurssit ja opiskelut. Opintokorista valitaan tarvittavia kursseja sekä kutsumusta vahvistavia koulutuksia. Jokaisella […]

Kirjoitettu

AcT -1St Opetuslapseuskoulu

AcT -1St / Opetuslapseuskoulu Opetuslapseus on enemmän kuin Raamatun ulkoa oppimista tai teologista tietämystä – hyviä asioita molemmat. Opetuslapseus on enemmän. Opetuslapseus on ihmisen olemista, elämistä ja liikkumista yhteydessä Jumalaan – kasvamista ihmisenä niin henkisesti kuin myös hengellisesti. AcT –1st Opetuslapseuskoulun tavoitteina on: Auttaa jokaista löytämään oma identiteettinsä ihmisenä, Jumalan lapsena, ainutkertaisena persoonana. Auttaa jokaista […]

Kirjoitettu

Opintokori

Koulussa on käytössä opintokori.Opintokoriin voit valita  kursseja kutsumuksesi ja kiinnostuksesi mukaan. Opintopolun tavoitteena on räätälöidä jokaiselle henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aiemmin suorittamasi kurssit ja koulutus otetaan huomioon suunnitelmaa tehtäessä.  Opinto -ohjaajamme auttaa sinua kurssien valinnassa. Voit valita koriisi niin Seurakuntatyön kuin myös Avoimen koulutuksen kursseja. Opintokorista valittavat kurssit: ( 14.04.2020 tilanne //. Huom!! Opintokoria päivitetään jatkuvasti. seuraava […]

Kirjoitettu

Seurakuntatyö / Palvelu ( AcT -M1 )

Seurakuntatyön perustutkinto ( Seurakuntapalvelija -koulutus ) on kansainvälisen metodistikirkon (UMC) määrittelemä oppimäärä, mitä suositellaan opettavaksi seurakuntatyössä vastuuta kantaville vapaaehtois -työntekijöille. Suomessa AcT -koulu järjestää Metodistikirkolle räätälöidyn -M1 koulutuksen. UMC:n oppimäärään opiskelija voi valita lisää näkyään ja kutsuaan tukevia lisäkursseja. AcT -M1 / Seurakuntatyön perustutkinnon voi suorittaa myös Metodistikirkkoon kuulumaton henkilö.  Hyväksytysti suoritetusta Koulutuksesta jokainen opiskelija […]