Opiskelun kustannukset:

Kirjoitettu

Opiskelun kustannukset:

Opiskelun kustannukset:

AcT -opetuslapseus / Srk- perus /Julistaja / Polku

Act -1st / Opetuslapseuskoulu:

AcT- 1st / Opetuslapseuskoulun kesto on 1 vuosi ( 2- lukukautta / sisältää 12 suoritettua kurssia + 2 käytännön harjoittelua + lopputyö )

Hakeminen / edellytykset:

Koulutukseen voi hakea jokainen joka täyttää opiskelijalle asetetut vaatimukset: Täytetyt hakulomakkeet / Suositukset. ( yhteisö, Pastori tms. ystävä ). Koulumme pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakijalle ilmoitetaan koulutukseen valinnasta.

Hyväksytty opiskelija rekisteröidään koulun oppilaaksi kun ensimmäinen lukukausimaksu on suoritettu, jolloin oppilas saa käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden tarvittaviin materiaaleihin (AcT + Moodle).

Hakuaika: Ympäri vuoden. Opiskelu aloitetaan sovittuna ajankohtana.

Kustannukset:

Lukukausimaksu: a´200€ x 2 = 400€ + Kurssit 12 x 40€ = 480€ =Yhteensä / 1 vuosi : 880€.

Opiskelumateriaalit / Kirjat: Joitakin kirja hankintoja voi joutua tekemään. Osassa kursseja kurssimateriaalit ja kurssintallenteet ovat opiskelijan käytössä sähköisessä muodossa. Kirja hankinnoissa ja muissa opintoihin liittyvissä tarvikkeissa ota yhteyttä Heimon Puotiin.

Harjoittelu / matka- ja majoituskustannukset: Opiskelija kustantaa itse, ellei harjoittelu -paikan kanssa toisin sovita. Leiri – ja toimintamatkat opiskelija kustantaa itse.


Act -2nd / Yhteisö ja verkosto:

Kesto 1- vuoden. ( 2- lukukautta sisältää 6 suoritettua kurssia + 2 käytännön harjoittelua + lopputyö.

Hakeminen / edellytykset:

Koulutukseen voi hakea jokainen joka täyttää opiskelijalle asetetut vaatimukset: Täytetyt hakulomakkeet / Suositukset. Koulumme pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakijalle ilmoitetaan koulutukseen valinnasta.

Hyväksytty opiskelija rekisteröidään koulun oppilaaksi kun ensimmäinen lukukausimaksu on suoritettu, jolloin oppilas saa käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden tarvittaviin kurssi -materiaaleihin (AcT -Drive + Moodle).

Hakuaika: Ympäri vuodenOpiskelu aloitetaan sovittuna ajankohtana.

Kustannukset:

Lukukausimaksu: a´300€ x 2 = 600€ + Kurssit 6 x 40€ = 240€ + lopputyö ja todistus 50€ =Yhteensä / 1 vuosi : 840€.

Opiskelumateriaalit / Kirjat: Joitakin kirja hankintoja voi joutua tekemään. Kurssimateriaalit ja kurssintallenteet ovat opiskelijan käytössä sähköisessä muodossa. Kirja hankinnoissa ja muissa opintoihin liittyvissä tarvikkeissa ota yhteyttä Heimon Puotiin.

Harjoittelu / matka- ja majoituskustannukset: Opiskelija kustantaa itse, ellei harjoittelu -paikan kanssa toisin sovita.

Yhteisö- ja seurakuntatyön peruskurssi pyritään suorittamaan 2 -vuoden aikana + viimeisen kurssin hyväksytysti suoritettuna lopputyön palauttamiseen on aikaa 4 kk.

 • Mikäli opiskelija ei jostain syystä voi suoritaa opintojaan loppuun 2 – vuoden aikana ( 4 – lukukautta ) niin seuraava lukukausi hinnoitellaan -50%. ja kurssimaksut kurssikohtaisesti.
 • Mikäli opiskelija jostain syystä lopettaa opiskelunsa kesken lukukauden niin jo maksettua lukukausi -maksua ei palauteta.
 • Opiskelijalla joka on keskeyttänyt opintonsa, on 1 -vuosi , siitä kun hän on keskeyttänyt opintonsa, ilmoittaa jatkavansa opintoja. Opintojen aloitus -ajankohta on sovittavissa tapauskohtaisesti.
 • Opintojen jatkuessa opiskelija suorittaa tarvittavat lukukausimaksut ja kurssimaksun kurssikohtaisesti. Hyväksytysti suoritetut kurssit ja harjoittelu- jaksot otetaan huomioon opiskelujen jatkuessa

AcT- M2 / Seurakuntatyön perustutkinto: / (Seurakuntapalvelija UMC )

Kesto 2- vuotta. ( 4- lukukautta sisältää 12 suoritettua kurssia + 2 käytännön harjoittelua + lopputyö.

Hakeminen / edellytykset:

Koulutukseen voi hakea jokainen joka täyttää opiskelijalle asetetut vaatimukset: Täytetyt hakulomakkeet / Suositukset. ( yhteisö, Pastori tms. ystävä ). Koulumme pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakijalle ilmoitetaan koulutukseen valinnasta.

Hyväksytty opiskelija rekisteröidään koulun oppilaaksi kun ensimmäinen lukukausimaksu on suoritettu, jolloin oppilas saa käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden tarvittaviin kurssi -materiaaleihin (AcT + Moodle).

Hakuaika: Ympäri vuoden. Opiskelu aloitetaan sovittuna ajankohtana.

Kustannukset:

Lukukausimaksu: a´200€ x 4 = 800€ + Kurssit 12 x 40€ = 480€ + lopputyö ja todistus 50€ =Yhteensä / 2 vuotta : 1330€.

Opiskelumateriaalit / Kirjat: Joitakin kirja hankintoja voi joutua tekemään. Kurssimateriaalit ja kurssintallenteet ovat opiskelijan käytössä sähköisessä muodossa. Kirja hankinnoissa ja muissa opintoihin liittyvissä tarvikkeissa ota yhteyttä Heimon Puotiin.

Harjoittelu / matka- ja majoituskustannukset: Opiskelija kustantaa itse, ellei harjoittelu -paikan kanssa toisin sovita.

Seurakuntatyön perustutkinto pyritään suorittamaan 2 -vuoden aikana + viimeisen kurssin hyväksytysti suoritettuna lopputyön palauttamiseen on aikaa 4 kk.

 • Mikäli opiskelija ei jostain syystä voi suoritaa opintojaan loppuun 2 – vuoden aikana ( 4 – lukukautta ) niin seuraava lukukausi hinnoitellaan -50%. ja kurssimaksut kurssikohtaisesti.
 • Mikäli opiskelija jostain syystä lopettaa opiskelunsa kesken lukukauden niin jo maksettua lukukausi -maksua ei palauteta.
 • Opiskelijalla joka on keskeyttänyt opintonsa, on 1 -vuosi , siitä kun hän on keskeyttänyt opintonsa, ilmoittaa jatkavansa opintoja. Opintojen aloitus -ajankohta on sovittavissa tapauskohtaisesti.
 • Opintojen jatkuessa opiskelija suorittaa tarvittavat lukukausimaksut ja kurssimaksun kurssikohtaisesti. Hyväksytysti suoritetut kurssit ja harjoittelu- jaksot otetaan huomioon opiskelujen jatkuessa.

Saarna / Julistus:

 • Edellytyksenä Srk.työn peruskurssi harjoitteluineen tai vastaava hyväksytysti suoritettuna.

Kesto: n. 6 kk.- 1 vuosi (1-2 lukukautta ). Kurssit: Homiletiikka / Saarnaoppi.

 • Henkilökohtainen valmennus / Mentori.
 • Käytännön harjoittelua. Näyttö- työ

Koulutukseen voi hakea jokainen joka täyttää opiskelijalle asetetut vaatimukset. Koulumme pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakijalle ilmoitetaan koulutukseen valinnasta.

Hyväksytty opiskelija rekisteröidään koulun oppilaaksi kun ensimmäinen lukukausimaksu on suoritettu, jolloin oppilas saa käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden tarvittaviin kurssi -materiaaleihin (AcT + Moodle).

Kustannukset: ( opiskelu räätälöidään jokaiselle henkilökohtaisesti ) – alla esimerkki kustannuksista.

Lukukausimaksu: Tarpeen mukaan a´200,00€/ lukukausi. Kurssit minimi: 2 x 40€. Lisäkurssit: Kurssikohtainen kustannus / kurssin järjestäjän hinnoittelun mukaan. + lopputyö ja todistus: 50€

Harjoittelu / matka- ja majoituskustannukset: Opiskelija kustantaa itse, ellei harjoittelu -paikan kanssa toisin sovita.

Haku -aika: Ympäri vuoden.


Polku – valmennus:

Hakeminen: Henkilökohtainen hakemus / Sovitaan lähettävän tahon, Yhteisön kanssa. / Haastattelu.

Koulutuksen kesto: Sopimuksen ja tarpeen mukaan. ( opiskelu ”räätälöidään” jokaiselle henkilökohtaisesti )

Hyväksytty opiskelija rekisteröidään koulun oppilaaksi kun ensimmäinen lukukausimaksu on suoritettu, jolloin oppilas saa käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden tarvittaviin kurssi -materiaaleihin (AcT + Moodle).

Kustannukset: Määräytyy koulutustarpeen ja keston mukaan.

Lukukausimaksut: Koulutuksen keston mukaan, kuitenkin lukukausittain.

Kurssimaksut / Koulutus: Tarpeen ja sopimuksen mukaan.

Harjoittelu / matka- ja majoituskustannukset: Opiskelija tai lähettävä taho kustantaa, ellei harjoittelupaikan kanssa toisin sovita.

Haku -aika: Ympäri vuoden.


Lisäkurssit / Lisäkoulutukset / LuokkaHuoneet:

Koulumme tarjoamiin AcT-opetuslapseus, Srk-työ , Julistaja- ja Polku-koulutuksiin on oppijalla mahdollisuus valita lisäkursseja ja jatkokoulutusta tarpeensa mukaan.

Lisäkurssit:

 • Lisäkursseja voi suorittaa peruskoulutuksen keston aikana ( AcT = 2 lukukautta / Srk = 4 lukukautta ), jos kursseja on tarjolla ja oppilas katsoo kykenevänsä niistä määräajassa suoriutumaan. Lisäkurssien tehtävät on suoritettava ja palautettava kouluttajalle arvosteltavaksi kolmen ( 3.) kuukauden kuluessa koulutusjakson päättymisestä.
 • Lisäkurssien kustannukset oppijalle määräytyvät kurssikohtaisesti.

LuokkaHuoneet:

Hyvän Yhteisön – AcrossTribe:n koulussa toimii LuokkaHuoneita. LuokkaHuoneissa voi käydä erilaisia kursseja ja lisä -ja jatkokoulutuksia. LuokkaHuoneiden välillä voi siirtyä Huoneesta toiseen koulutustarpeensa mukaan. Osassa LuokkaHuoneista kouluttajina toimivat AcrossTribe:n yhteistyö -kumppanit oman tarjontansa puitteissa. LuokkaHuoneet sijaitsevat fyysisesti eri puolilla maatamme ja osallistuminen niissä tapahtuviin koulutuksiin toteutetaan joko saapumalla paikan päälle tai etäyhteydellä osallistuen.


Koulun lukuvuosi:

Lukuvuosi on elokuun puolivälistä huhtikuun loppuun sisältäen kaksi (2) lukukautta. Syys -lukukausi päättyy joulukuun 5 pv. Kevät -lukukausi alkaa 10. pv tammikuuta ja päättyy 30.4.

Loma -ajat lukuvuoden aikana: Syysloma 1vko . Joululoma 6.12-9.1. Hiihtoloma keväällä 1vko. Muut ajankohdat sovittaessa.


Kurssitehtävien uusinnat ja palautukset: 1.5 -15.6 välisenä aikana.


Pankkiyhteys:

Nordea Helsinki, Fredrikintori.  IBAN: FI55 2058 3800 0128 59

>>> –Rekisteröityminen / Lukukausi- ja kurssimaksujen suorittaminen –>>>

Ylläpitäjä
Author

You May Also Like

Kirjoitettu

Uskon ABC 2.0 Kurssiohjelma:

Kurssi toteutetaan verkkokurssina Zoom -ohjelmiston avulla. Kurssi on sinulle joka etsit ja kyselet kristilliseen uskoon liittyvistä asioista, sekä sinulle joka olet juuri löytänyt uskon Jumalaan. Kurssi tarjoaa 11-kerran johdannon kristillisen […]

Kirjoitettu

AcT -2nd. / Kurssiohjelma

Yhteisö ja verkosto ( päivitetty 25.02.2021 ) Orientaatio / Lahjat , taidot, omat vahvuudet, mitä vahvistaa? Oppiminen, ryhmässä työskentely, tiimit. Visio / Näky, arvot. Yhteisö / jäsenenä. Johtaminen, pienryhmät, Verkostojen […]

Kirjoitettu

AcT -1st / Kurssiohjelma

Kurssiohjelma: 1) Mitä on tapahtunut – Kuka olen nyt: – Identiteetti Jumalan lapsena // Pelastus (ja -varmuus) // Pyhitys // Kristuksen kuvan kaltaisuus. 2) Elän, olen, liikun: – Synti (Mitä […]

Kirjoitettu

AcT -M2 Kurssiohjelma/ UMC

Koulutusohjelma: Seurakuntapalvelijatutkintoon valmistava koulutusohjelma pitää sisällään pakollisia kursseja (*) sekä opintoja, jotka voi korvata toisaalla tehdyillä vastaavilla kokonaisuuksilla.  Jokaisen kategorian alta pitää olla suoritettuna yhteensä 4 kurssia sekä julistajiksi ( […]

Kirjoitettu

Rekisteröityminen / Lukukausi- ja kurssimaksut / Suoritukset / Maksut

Rekisteröityminen koulun oppilaaksi: ( Act -1st. / Act -2nd. / AcT -M2 ) Hyväksytyn hakemuksen jälkeen oppilas ilmoittautuu opiskelemaan maksamalla 1. lukukausimaksun. Suorituksen jälkeen hakija rekisteröidään hakemaansa koulutukseen ja samalla […]

Kirjoitettu

Kumppanina Suomen Metodistikirkko:

Kansainvälinen Suomen metodistikirkko on osa kansainvälistä Yhdistynyttä metodistikirkkoa (United Methodist Church), joka koostuu useista erilaisista kulttuureista, perinteistä, taustoista ja kristillisen uskon harjoittamistavoista. Yhteisöllinen Metodistikirkko perustuu liittoajatukselle. Jokainen kirkon jäsen ja […]

Kirjoitettu

Opintosuunnitelma

Henkilökohtainen opintosuunnitelma tehdään jokaiselle Seurakunta- ja yhteisö ( AcT- 2) sekä Seurakuntatyön perustutkinnon ( AcT -M2 )  kuin myös Saarna / Julistus-  ja Polku-koulutuksen valinneelle opiskelijalle.  Avoimessa koulussa voidaan opintosuunnitelma […]

Kirjoitettu

AcT -1St Opetuslapseuskoulu

AcT -1St / Opetuslapseuskoulu Opetuslapseus on enemmän kuin Raamatun ulkoa oppimista tai teologista tietämystä – hyviä asioita molemmat. Opetuslapseus on enemmän. Opetuslapseus on ihmisen olemista, elämistä ja liikkumista yhteydessä Jumalaan […]

Kirjoitettu

Opintokori

Koulussa on käytössä opintokori.Opintokoriin voit valita  kursseja kutsumuksesi ja kiinnostuksesi mukaan. Opintopolun tavoitteena on räätälöidä jokaiselle henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aiemmin suorittamasi kurssit ja koulutus otetaan huomioon suunnitelmaa tehtäessä.  Opinto -ohjaajamme auttaa […]

Kirjoitettu

Seurakuntatyö / Palvelu ( AcT -M2 )

Seurakuntatyön perustutkinto ( Seurakuntapalvelija -koulutus ) on kansainvälisen metodistikirkon (UMC) määrittelemä oppimäärä, mitä suositellaan opettavaksi seurakuntatyössä vastuuta kantaville vapaaehtois -työntekijöille. Suomessa AcT -koulu järjestää Metodistikirkolle räätälöidyn -M2 koulutuksen. UMC:n oppimäärään […]