Opiskelun kustannukset:

Kirjoitettu

Opiskelun kustannukset:

Opiskelun kustannukset:

AcT -opetuslapseus / Srk- perus /Julistaja / Polku

Act -1st / Opetuslapseuskoulu:

AcT- 1st / Opetuslapseuskoulun kesto on 1 vuosi ( 2- lukukautta / sisältää 12 suoritettua kurssia + 2 käytännön harjoittelua + lopputyö )

Hakeminen / edellytykset:

Koulutukseen voi hakea jokainen joka täyttää opiskelijalle asetetut vaatimukset: Täytetyt hakulomakkeet / Suositukset. ( yhteisö, Pastori tms. ystävä ). Koulumme pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakijalle ilmoitetaan koulutukseen valinnasta.

Hyväksytty opiskelija rekisteröidään koulun oppilaaksi kun ensimmäinen lukukausimaksu on suoritettu, jolloin oppilas saa käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden tarvittaviin materiaaleihin (AcT + Moodle).

Hakuaika: Ympäri vuoden. Opiskelu aloitetaan sovittuna ajankohtana.

Kustannukset:

Lukukausimaksu: a´200€ x 2 = 400€ + Kurssit 12 x 40€ = 480€ =Yhteensä / 1 vuosi : 880€.

Opiskelumateriaalit / Kirjat: Joitakin kirja hankintoja voi joutua tekemään. Osassa kursseja kurssimateriaalit ja kurssintallenteet ovat opiskelijan käytössä sähköisessä muodossa. Kirja hankinnoissa ja muissa opintoihin liittyvissä tarvikkeissa ota yhteyttä Heimon Puotiin.

Harjoittelu / matka- ja majoituskustannukset: Opiskelija kustantaa itse, ellei harjoittelu -paikan kanssa toisin sovita. Leiri – ja toimintamatkat opiskelija kustantaa itse.


Act -2nd / Yhteisö ja verkosto:

Kesto 1- vuoden. ( 2- lukukautta sisältää 6 suoritettua kurssia + 2 käytännön harjoittelua + lopputyö.

Hakeminen / edellytykset:

Koulutukseen voi hakea jokainen joka täyttää opiskelijalle asetetut vaatimukset: Täytetty hakemus / halutessasi voit liittää hakemukseesi suosituksia. Koulumme pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakijalle ilmoitetaan koulutukseen valinnasta.

Hyväksytty opiskelija rekisteröidään koulun oppilaaksi kun ensimmäinen lukukausimaksu on suoritettu, jolloin oppilas saa käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden tarvittaviin kurssi -materiaaleihin (AcT -Drive + Moodle).

Hakuaika: Ympäri vuodenOpiskelu aloitetaan sovittuna ajankohtana.

Kustannukset:

Lukukausimaksu: a´300€ x 2 = 600€ + Kurssit 6 x 40€ = 240€ + lopputyö ja todistus 50€ =Yhteensä / 1 vuosi : 840€.

Opiskelumateriaalit / Kirjat: Joitakin kirja hankintoja voi joutua tekemään. Kurssimateriaalit ja kurssintallenteet ovat opiskelijan käytössä sähköisessä muodossa. Kirja hankinnoissa ja muissa opintoihin liittyvissä tarvikkeissa ota yhteyttä Heimon Puotiin.

Harjoittelu / matka- ja majoituskustannukset: Opiskelija kustantaa itse, ellei harjoittelu -paikan kanssa toisin sovita.

Yhteisö- ja seurakuntatyön peruskurssi pyritään suorittamaan 2 -vuoden aikana + viimeisen kurssin hyväksytysti suoritettuna lopputyön palauttamiseen on aikaa 4 kk.

 • Mikäli opiskelija ei jostain syystä voi suoritaa opintojaan loppuun 2 – vuoden aikana ( 4 – lukukautta ) niin seuraava lukukausi hinnoitellaan -50%. ja kurssimaksut kurssikohtaisesti.
 • Mikäli opiskelija jostain syystä lopettaa opiskelunsa kesken lukukauden niin jo maksettua lukukausi -maksua ei palauteta.
 • Opiskelijalla joka on keskeyttänyt opintonsa, on 1 -vuosi , siitä kun hän on keskeyttänyt opintonsa, ilmoittaa jatkavansa opintoja. Opintojen aloitus -ajankohta on sovittavissa tapauskohtaisesti.
 • Opintojen jatkuessa opiskelija suorittaa tarvittavat lukukausimaksut ja kurssimaksun kurssikohtaisesti. Hyväksytysti suoritetut kurssit ja harjoittelu- jaksot otetaan huomioon opiskelujen jatkuessa

AcT- M1 / Seurakuntatyön perustutkinto: ( online ) (Seurakuntapalvelija UMC )

Kesto max. 2- vuotta. ( sisältää 12 suoritettua kurssia )

 • Online kurssina itsenäisesti opiskellen oppija voi edetä omaan tahtiinsa.
 • Tavoite kuitenkin 2 vuoden sisällä rekisteröitymisestään Act- kouluun.

Hakeminen / edellytykset:

Koulutukseen voi hakea jokainen joka täyttää opiskelijalle asetetut vaatimukset: Täytetyt hakulomakkeet / Halutessasi voit liittää mukaan suosittelijan yhteystiedot. ( yhteisö, Pastori tms. ystävä ). Koulumme pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakijalle ilmoitetaan koulutukseen valinnasta.

Hyväksytty opiskelija rekisteröidään koulun oppilaaksi kun rekisteröimtymismaksu on suoritettu, jolloin oppilas saa käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden tarvittaviin kurssi -materiaaleihin (AcT + Moodle).

Hakuaika: Ympäri vuoden. Opiskelun voi aloittaa itselleen sopivana ajankohtana.

Kustannukset:

Rekisteröitymismaksu: a´50€ + Kurssit ( online/ itsenäisesti) 12 x 20€ = 240€ + lopputyö ja todistus* 50€ =Yhteensä : 340€. ( * lopputyö ja Seurakuntapalvelija -todistus metodisteille 100€ )

M1 -kurssit Live -online ( opettaja etäyhteydellä) 50€ / kurssi / hlö. ( minimi 2 hlö.)

M1 -kurssit ( opettaja läsnä ) 50€ / kurssi / hlö. ( mimimi 5 hlö.) + matkakulut mikäli opetus ei tapahdu AcT:n tiloissa Lahdessa.

Opiskelumateriaalit / Kirjat: Joitakin kirja hankintoja voi joutua tekemään. Kurssimateriaalit ja kurssintallenteet ovat opiskelijan käytössä sähköisessä muodossa. Kirja hankinnoissa ja muissa opintoihin liittyvissä tarvikkeissa ota yhteyttä Heimon Puotiin.

Harjoittelu / matka- ja majoituskustannukset: Opiskelija kustantaa itse, ellei harjoittelu -paikan kanssa toisin sovita.

Seurakuntatyön perustutkinto pyritään suorittamaan 2 -vuoden aikana + viimeisen kurssin hyväksytysti suoritettuna lopputyön palauttamiseen on aikaa 4 kk.

 • Mikäli opiskelija ei jostain syystä voi suoritaa opintojaan loppuun 2 – vuoden aikana aloittamisestaan niin hänet poistetaan koulun rekisteristä ja käyttöoikeus moodleen ja siellä oleviin materiaaleihin ja tiedostoihin poistuu.
 • Mikäli opiskelija jostain syystä lopettaa opiskelunsa kesken niin jo maksettua rekisteröitymismaksua ei palauteta.
 • Opiskelijalla joka on keskeyttänyt opintonsa, on 1 -vuosi , siitä kun hän on keskeyttänyt opintonsa, ilmoittaa jatkavansa opintoja. Opintojen aloitus -ajankohta on sovittavissa tapauskohtaisesti.
 • Opintojen jatkuessa opiskelija suorittaa tarvittavat kurssimaksut kurssikohtaisesti.
 • Hyväksytysti suoritetut kurssit jotetaan huomioon opiskelujen jatkuessa.

Saarna / Julistus: ( UMC )

 • Edellytyksenä Srk.työn peruskurssi harjoitteluineen tai vastaava hyväksytysti suoritettuna.

Kesto: n. 6 kk.- 1 vuosi (1-2 lukukautta ). Kurssit: Homiletiikka / Saarnaoppi.

 • Henkilökohtainen valmennus / Mentori.
 • Käytännön harjoittelua. Näyttötyö

Koulutukseen voi hakea jokainen joka täyttää opiskelijalle asetetut vaatimukset. Koulumme pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakijalle ilmoitetaan koulutukseen valinnasta.

Hyväksytty opiskelija rekisteröidään koulun oppilaaksi kun ensimmäinen lukukausimaksu on suoritettu, jolloin oppilas saa käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden tarvittaviin kurssi -materiaaleihin (AcT + Moodle).

Kustannukset: ( opiskelu räätälöidään jokaiselle henkilökohtaisesti ) – alla esimerkki kustannuksista.

Lukukausimaksu: Tarpeen mukaan a´200,00€/ lukukausi. Kurssit minimi: 2 x 40€. Lisäkurssit: Kurssikohtainen kustannus / kurssin järjestäjän hinnoittelun mukaan. + lopputyö ja todistus: 50€

Harjoittelu / matka- ja majoituskustannukset: Opiskelija kustantaa itse, ellei harjoittelu -paikan kanssa toisin sovita.

Haku -aika: Ympäri vuoden.


Polku – valmennus:

Hakeminen: Henkilökohtainen hakemus / Sovitaan lähettävän tahon, Yhteisön kanssa. / Haastattelu.

Koulutuksen kesto: Sopimuksen ja tarpeen mukaan. ( opiskelu ”räätälöidään” jokaiselle henkilökohtaisesti )

Hyväksytty opiskelija rekisteröidään koulun oppilaaksi kun ensimmäinen lukukausimaksu on suoritettu, jolloin oppilas saa käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden tarvittaviin kurssi -materiaaleihin (AcT + Moodle).

Kustannukset: Määräytyy koulutustarpeen ja keston mukaan.

Lukukausimaksut: Koulutuksen keston mukaan, kuitenkin lukukausittain.

Kurssimaksut / Koulutus: Tarpeen ja sopimuksen mukaan.

Harjoittelu / matka- ja majoituskustannukset: Opiskelija tai lähettävä taho kustantaa, ellei harjoittelupaikan kanssa toisin sovita.

Haku -aika: Ympäri vuoden.


Lisäkurssit / Lisäkoulutukset / LuokkaHuoneet:

Koulumme tarjoamiin AcT-opetuslapseus, Srk-työ , Julistaja- ja Polku-koulutuksiin on oppijalla mahdollisuus valita lisäkursseja ja jatkokoulutusta tarpeensa mukaan.

Lisäkurssit: Lisäkursseja voi suorittaa peruskoulutuksen keston aikana ( AcT = 2 lukukautta / Srk = 4 lukukautta ), jos kursseja on tarjolla ja oppilas katsoo kykenevänsä niistä määräajassa suoriutumaan. Lisäkurssien tehtävät on suoritettava ja palautettava kouluttajalle arvosteltavaksi kolmen ( 3.) kuukauden kuluessa koulutusjakson päättymisestä.

Lisäkurssien kustannukset oppijalle määräytyvät kurssikohtaisesti.

LuokkaHuoneet:

Hyvän Yhteisön – AcrossTribe:n koulussa toimii LuokkaHuoneita. LuokkaHuoneissa voi käydä erilaisia kursseja ja lisä -ja jatkokoulutuksia. LuokkaHuoneiden välillä voi siirtyä Huoneesta toiseen koulutustarpeensa mukaan. Osassa LuokkaHuoneista kouluttajina toimivat AcrossTribe:n yhteistyö -kumppanit oman tarjontansa puitteissa. LuokkaHuoneet sijaitsevat fyysisesti eri puolilla maatamme ja osallistuminen niissä tapahtuviin koulutuksiin toteutetaan joko saapumalla paikan päälle tai etäyhteydellä osallistuen.


Koulun lukuvuosi:

Lukuvuosi on elokuun puolivälistä huhtikuun loppuun sisältäen kaksi (2) lukukautta. Syys -lukukausi päättyy joulukuun 5 pv. Kevät -lukukausi alkaa 10. pv tammikuuta ja päättyy 30.4.

Loma -ajat lukuvuoden aikana: Syysloma 1vko . Joululoma 6.12-9.1. Hiihtoloma keväällä 1vko. Muut ajankohdat sovittaessa.


Kurssitehtävien uusinnat ja palautukset: 1.5 -15.6 välisenä aikana.


Pankkiyhteys:

Nordea Helsinki, Fredrikintori.  IBAN: FI55 2058 3800 0128 59

>>> –Rekisteröityminen / Lukukausi- ja kurssimaksujen suorittaminen –>>>

You May Also Like

Kirjoitettu

AcT- Avoin: KUULEEKO JUMALA (Syyskuu 2023 alkaen)

Kuuleeko Jumala? ”Täällä ihminen, kuuleeko Jumala?” – Valehtelisin jos väittäisin, etten olisi koskaan tätä Jumalalta kysynyt. Kysymys nousee huulille, vaikka ahdinko olisi lähelläkään samaa luokkaa kuin ystävällämme Jobilla, joka kysyi samaa: Tämän aihepiirin ääreen kokoonnumme torstai-iltaisin ’Kuuleeko Jumala?’ -tapaamisissa. (alkaa 7 pv Syyskuuta 2023 Klo 18:00 joka toinen viikko ). ”Kuuleeko Jumala hänen huutonsa, kun […]

Kirjoitettu

Uskon ABC 2.0 Kurssiohjelma:

Kurssi toteutetaan ns. Online -kurssina itseopiskellen. Kurssi on sinulle joka etsit ja kyselet kristilliseen uskoon liittyvistä asioista, sekä sinulle joka olet juuri löytänyt uskon Jumalaan. Kurssi tarjoaa 11-kerran johdannon kristillisen uskon peruskysymyksiin metodistisella painotuksella. Kukin kerta sisältää lyhyen opetuksen (video 8 -15min.) sekä keskustelua etäyhteydellä*. Kurssia varten julkaistaan myös opiskeluvihko. Kurssi voidaan suorittaa online -kurssina […]

Kirjoitettu

AcT -2nd. / Kurssiohjelma

Yhteisö ja verkosto ( päivitetty 25.02.2021 ) Orientaatio / Lahjat , taidot, omat vahvuudet, mitä vahvistaa? Oppiminen, ryhmässä työskentely, tiimit. Visio / Näky, arvot. Yhteisö / jäsenenä. Johtaminen, pienryhmät, Verkostojen rakentaminen, yhteistyö. Kumppanuudet Taloudenhoito , rahoitus Strategia, resurssit Brändi , tiedotus / Viestintä, mediat. Opintokorista oppija voi valita tarvitsemiaan lisä -kursseja.

Kirjoitettu

AcT -1st / Kurssiohjelma

Kurssiohjelma: 1) Mitä on tapahtunut – Kuka olen nyt: – Identiteetti Jumalan lapsena // Pelastus (ja -varmuus) // Pyhitys // Kristuksen kuvan kaltaisuus. 2) Elän, olen, liikun: – Synti (Mitä se on Jumalan mielestä ja kuinka hoitaa ongelma). // Moraali. // Arjen uudelleen opettelu. // Lupaukset. // Kiusaukset. // Muutokset. // Herran pelko / kunnioitus. […]

Kirjoitettu

AcT -M1 Kurssiohjelma/ UMC ( Online )

Koulutusohjelma: Seurakuntatyönperustutkinto – kurssi suoritetaan online – kurssina itsenäisesti opiskellen omaan tahtiin. Koulutusohjelma pitää sisällään pakollisia kursseja (*) sekä opintoja, jotka voi korvata toisaalla tehdyillä vastaavilla kokonaisuuksilla.  Oppimisalustana käytetään Moodlea. Kurssimateriaalin oppija voi ladata Hyvän koulusta ( Moodle ). Jokaisen kategorian alta pitää olla suoritettuna yhteensä 4 kurssia sekä julistajiksi ( ent. maallikkosaarnaaja ) tähtääville […]

Kirjoitettu

Rekisteröityminen / Lukukausi- ja kurssimaksut / Suoritukset / Maksut

Rekisteröityminen koulun oppilaaksi: ( Act -1st. / Act -2nd. / AcT -M1 ) Hyväksytyn hakemuksen jälkeen oppilas ilmoittautuu opiskelemaan maksamalla 1. lukukausimaksun. Suorituksen jälkeen hakija rekisteröidään hakemaansa koulutukseen ja samalla hän saa käyttäjätunnuksen Moodle:en jota käytetään koulun oppimisalustana sekä (AcT:n / Moodle) jaossa oleviin kurssikohtaisiin opintomateriaaleihin. Lukukausi- / rekisteröitymismaksu: Act -1st/ Opetuslapseus = 200,00€ / […]

Kirjoitettu

Kumppanina Suomen Metodistikirkko:

Kansainvälinen Suomen metodistikirkko on osa kansainvälistä Yhdistynyttä metodistikirkkoa (United Methodist Church), joka koostuu useista erilaisista kulttuureista, perinteistä, taustoista ja kristillisen uskon harjoittamistavoista. Yhteisöllinen Metodistikirkko perustuu liittoajatukselle. Jokainen kirkon jäsen ja seurakunta on yhdessä liitossa. Jokainen metodistiseurakunta on sitoutunut toisiinsa kirkkokuntana yhteenliittyneenä yhteisöjen ketjuna. Metodistikirkko on hallinnoltaan demokraattinen. Hyväksyvä Jokainen ihminen on tervetullut seurakuntiimme, osallistumaan ehtoolliselle […]

Kirjoitettu

Opintosuunnitelma

Henkilökohtainen opintosuunnitelma tehdään jokaiselle Seurakunta- ja yhteisö ( AcT- 2) sekä Seurakuntatyön perustutkinnon ( AcT -M2 )  kuin myös Saarna / Julistus-  ja Polku-koulutuksen valinneelle opiskelijalle.  Avoimessa koulussa voidaan opintosuunnitelma tehdä Raamattu- ja käytännön teologia -aineiden kohdalla.  Suunnitelmaa tehtäessä otamme huomioon aiemmin käydyt kurssit ja opiskelut. Opintokorista valitaan tarvittavia kursseja sekä kutsumusta vahvistavia koulutuksia. Jokaisella […]

Kirjoitettu

AcT -1St Opetuslapseuskoulu

AcT -1St / Opetuslapseuskoulu Opetuslapseus on enemmän kuin Raamatun ulkoa oppimista tai teologista tietämystä – hyviä asioita molemmat. Opetuslapseus on enemmän. Opetuslapseus on ihmisen olemista, elämistä ja liikkumista yhteydessä Jumalaan – kasvamista ihmisenä niin henkisesti kuin myös hengellisesti. AcT –1st Opetuslapseuskoulun tavoitteina on: Auttaa jokaista löytämään oma identiteettinsä ihmisenä, Jumalan lapsena, ainutkertaisena persoonana. Auttaa jokaista […]

Kirjoitettu

Opintokori

Koulussa on käytössä opintokori.Opintokoriin voit valita  kursseja kutsumuksesi ja kiinnostuksesi mukaan. Opintopolun tavoitteena on räätälöidä jokaiselle henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aiemmin suorittamasi kurssit ja koulutus otetaan huomioon suunnitelmaa tehtäessä.  Opinto -ohjaajamme auttaa sinua kurssien valinnassa. Voit valita koriisi niin Seurakuntatyön kuin myös Avoimen koulutuksen kursseja. Opintokorista valittavat kurssit: ( 14.04.2020 tilanne //. Huom!! Opintokoria päivitetään jatkuvasti. seuraava […]