Lahjat käyttöön

Kirjoitettu

Lahjat käyttöön

TULE MUKAAN

Auta!! .. muuta maailmaa!!

…… jokainen voi elämällään ja teoillaan muuttaa maailmaa…..

Heimon kylissä ja niiden eri toiminnoissa on aina tarve vapaaehtois-työntekijöille . Irroita hetki ajastasi tule rohkeasti mukaan!

Sinua tarvitaan ja voit auttaa taidoillasi sekä tiedoillasi ja olla yhdessä mukana auttamassa lähmmäisiä. Ota yhteyttä lähimpään kylään tai suoraan AcrossTribe:n toimistoon josta sinua ohjataan eteenpäin.


Ylläpitäjä
Author

You May Also Like

Kirjoitettu

PAJA -Info

Lisää infoa tulossa lähiaikoina! Pajat käynnistyvät syksyllä v. 2020 <<<<Paluu pääkylään<<<